26 april 2016

De Kleine Cervantes 2016


De Kleine Cervantes 2016 is toegekend aan Anna Woltz voor Honderd uur nacht. Anna Woltz won het van Linda Van Mieghem: Hermelijn, Marita De Sterck: Valavond, Marco Kunst: Kroonsz, Koos Meinderts: Lang zal ze leven.

Honderd uur nacht is een puntgaaf geschreven roman die zich afspeelt in New York toen de orkaan Sandy het leven in de stad lam legde. Woltz schrijft een snel en avontuurlijk, maar allerminst oppervlakkig verhaal. De jonge jury heeft zowel de vaart als de diepgang in dit boek weten te waarderen.

Een verslag van de uitreiking 2016 vind je op de blog van de bibliotheek van Gent.

Een recensie van Honderd uur nacht lees je hier.

De Kleine Cervantes is de jeugdliteratuurprijs van de Stad Gent. Deze jaarlijkse literatuurprijs voor het beste, Nederlandstalige jeugdboek wordt toegekend door een jongerenjury (12-14 jaar) en bestaat sinds 1999. De Gentse Dienst Kunsten – WOCK organiseert in samenwerking met de Stedelijke Openbare Bibliotheek en Kopergietery. De Kleine Cervantes wil in de eerste plaats het lezen bij jongeren stimuleren, en hen prikkelen tot schrijven en spreken over literatuur.

De jury wordt gerecruteerd in de eerste graad van de Gentse secundaire scholen. Rond 23 april, sterfdag van Cervantes en tevens Werelddag van het boek, wordt het winnende boek aangeduid. Dit gebeurt steeds na een debat waarbij de leerlingen uit de verschillende jurygroepen hun favoriete keuze verdedigen. De winnaar ontvangt een originele tekening van Carll Cneut.

De Kleine Cervantes wil:

- Het leesplezier bevorderen in een leeftijdsgroep waar het lezen dreigt af te nemen.

- Het kritisch luisteren naar en spreken over lectuur stimuleren via een debat en het leren ordenen van meningen en indrukken via een in te vullen juryrapport.

- Het school- en netoverstijgend samenbrengen van jongeren met literatuur als gemeenschappelijke factor.

Lees hier meer over de werkwijze.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten