beleid

BEHEERSORGAAN

De bibliotheek heeft een beheersorgaan dat het schepencollege adviseert over zaken die de bibliotheek aanbelangen (bv. begroting, personeel, huisvesting, aankoopbeleid).

In het beheersorgaan zijn zowel de politieke partijen van de gemeenteraad als de gebruikers van de bibliotheek vertegenwoordigd. Voor de politieke partijen zetelen 8 stemgerechtigde en 2 niet stemgerechtigde leden. Voor de gebruikers zetelen 4 afgevaardigden van de cultuurraad, telkens 1 van de jeugdraad en de ouderenraad en 2 van het onderwijs.

> naar boven


SAMENSTELLING BEHEERSORGAAN (JANUARI 2017)

Stemgerechtigde leden 

Politieke partijen 

Antoine Ydiers (CD&V)
Marleen Verhaegen (CD&V)
Nicole Ghistelinck (CD&V)
Sabine De Meijer (NV-A)
Carine Tydgat (NV-A)
Veerle Van der Gucht (Groen&C)
geen vertegenwoordiger aangeduid (Open Vld)

Gebruikers en verenigingen

Niek Doyen (Cultuurraad)
Kathleen Lowie (Cultuurraad)
Ingrid Buyl (Cultuurraad)
Jacques Detier (Ouderenraad)
Veerle Van Maldegem (Vrij onderwijs)
Nadine Rasquin (Gemeenschapsonderwijs)

Niet stemgerechtigde leden 

Politieke partijen

Pol Bracke (SP.a)
Grazyna Krajewska (Vlaams Belang)

Ambtshalve zetelend 

Wim Breydels (dienstleider)
Els DeSmet (educatieve medewerker)
Ramses Vandenberghe (beleidsmedewerker)
Karen Van Schuerbeeck (beleidsmedewerker)
Maud De Troy (beleidsmedewerker)
Guido Van den Berghe (schepen)

> naar boven


BELEIDSPLAN

De bibliotheek (en andere gemeentelijke diensten) maken geen eigen beleidsplan meer. De doelstellingen die de bibliotheek zich stelt, worden opgenomen in het globale gemeentelijke beleidsplan.

download

> naar boven


DE LEESDIJK

De Leesdijk, dat zijn negen bibliotheken uit de regio Dendermonde die samenwerken: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Inititatieven van De Leesdijk:
  • Project boekbaby’s (om de allerkleinsten én hun ouders te laten kennismaken met de bibliotheek),
  • Computer- en tabletcursussen,
  • Jeugdboekenweek (maart),
  • Verwendag bij de start van de bibliotheekweek (oktober),
  • ...
De Leesdijk werkt samen met Cultuurdijk (samenwerkingsverband van de gemeenschaps- en cultuurcentra van de regio) en de Erfgoedcel van het Land van Dendermonde.

leesdijkblog
facebookpagina
leesdijkjaarverslag

> naar boven


GESCHIEDENIS VAN DE BIB

De geschiedenis van de bibliotheek gaat terug tot het midden van de 19de eeuw. Enkele mensen die tot de lagere burgerij behoorden, stichtten het leeskundig genootschap De Vlaemsche Taelmin. Rond 1860 was er ook een katholieke volksbibliotheek en in 1877 ontstonden de fondsbibliotheken van het Davidsfonds en het Willemsfonds. Het is wachten tot 1971 op een grote gemeentelijke openbare bibliotheek. Hierna vind je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de bibliotheek.

1847stichting leeskundig genootschap De Vlaemsche Taelmin, met een bibliotheek voor de eigen leden. Er bestaat nog een catalogus uit 1855.

1867stichting Société de Lecture. Had abonnementen op verschillende Franstalige dagbladen (en slechts één Nederlandstalig). Verdween na een paar jaar. Geen gegevens bekend over het boekenbezit.

1877opening volksbibliotheken van het katholieke Davidsfonds en het liberale Willemsfonds. Deze van het Davidsfonds nam het boekenbezit over van de kosteloze katholieke volksbibliotheek. Via deze volksbibliotheken zijn enkele boeken van de Vlaemsche Taelmin in het bezit gekomen van de gemeentelijke bibliotheek.

1916 stichting volksbibliotheek De Zon door het Comiteit voor Arbeidersopvoeding van de Belgische Werkliedenpartij (socialisten).

1931 stichting van de vrije parochiale bibliotheek Sint-Apollonia in Massemen.

1942stichting van de vrije parochiale bibliotheek in Westrem. Sluit in 1974.

1965stichting van de vrije parochiale bibliotheek van Overbeke. Had een filiaaltje op Wetteren-ten-Ede.

1970 overname door de gemeente van de vrije bibliotheken van het Davidsfonds (katholiek), Willemsfonds (liberaal) en De Zon (socialistisch).

1971 31 mei: start van de gemeentelijke bibliotheek; 3 september: officiële opening.

1974start uitleningen in de kliniek van het ocmw (toen nog coo); start discotheek (langspeelplaten).

1979 opening uitleenpost op Overschelde (Kapellendries).

1981opening uitleenpost in Massemen (door overname vrije bibliotheek).

1986 start uitleen cd’s.

1991start videocollectie.

1992opening uitleenpost op Overbeke (door overname vrije bibliotheek).

19961 maart: verhuis bibliotheek naar nieuwbouw aan de Markt;
8 maart: opening nieuwe bibliotheek ; start cd-romraadpleging;
21 juni: officiële opening nieuwe bibliotheek;
29 juli: start internet.

1997start uitleen cd-rom’s.

1999 de Wetterse bibliotheek op Internet.

2003start uitleen dvd's.

2009afschaffing leengeld voor dvd's, cd's en cd-roms.

2011start zelfuitleen en betaalautomaat; afschaffing lidgeld (december).

2012overgang van eigen lokaal naar provinciaal bibliotheeksysteem (met online uitleenadministratie en een bibliotheekportaal).

> naar boven


JAARVESLAG

download

> naar boven