ouderenwerking

OUDERENWERKING

De bibliotheek investeert graag in de senioren. We bieden koffie in de bib aan en we hebben een bibliotheekdienst aan huis. We organiseren computer- en internetlessen voor 50-plussers, en voorleesmomenten in de Wetterse woonzorgcentra.

We kopen ook materialen aan die het lezen voor senioren met een leesbeperking makkelijker maken: grootletterboeken, daisy- en luisterboeken. Genieten van een boeiend verhaal moet immers kunnen op elke leeftijd.

Onze verantwoordelijke voor de ouderenwerking volgt, om de vinger aan de ouderenpols te houden, de vergaderingen van de gemeentelijke ouderenraad.


> naar boven


BIB AAN HUIS

Je leest graag, je bent een muziekliefhebber, je pikt graag een filmpje mee, maar... Je kan moeilijk zelf naar de bibliotheek komen, omdat je ziek bent of moeilijk te been. Dan kan je gebruik maken van de bibliotheekdienst aan huis.

Met de bibliotheekdienst aan huis kan je alles gratis lenen wat je anders in de bibliotheek zou lenen:
  • boeken en tijdschriften
  • cd's
  • cd-roms
  • dvd's.
De medewerkers van de bibliotheekdienst aan huis komen één keer per maand langs. Ze leggen samen met jou de datum vast van het volgende bezoek.

Info:
Mieke Note

> naar boven


DE BIB IN WOON- EN ZORGCENTRA

De bibliotheek komt aan huis in de Wetterse woon- en zorgcentra. De bewoners van Schelderust, Sint-Jozef en Armonea Overbeke komen zo ook aan hun trekken.

Onze dienstverlening bestaat uit:
  • een wisselcollectie romans, informatieve boeken, luisterboeken, tijdschriften, cd’s en films op dvd;
  • themacollecties: over Wetteren, rond Kerstmis, over WO I en II, kookboeken…;
  • een overzicht van het Wetterse nieuws uit de kranten;
  • voorlezen, verhalen vertellen, spreken over het Wetteren van vroeger;
  • Wetterse gesprekken in de cafetaria van de serviceflats;
  • Een (be)geleid bezoek aan de bibliotheek.

> naar boven


GROTELETTERBOEKEN, LUISTERBOEKEN, DAISYROMS

Van boeken genieten ondanks een verminderd gezichtsvermogen? Het kan in de bibliotheek. Probeer onze collectie boeken in grote letter. Deze collectie bevat thrillers, romantische verhalen én literaire romans.Luisterboeken kunnen ook een goed alternatief zijn. De bibliotheek heeft verschillende romans en verhalen die door de auteur zelf of door een geoefende stem zijn ingelezen. Vraag ernaar!De bibliotheek beschikt over een wisselcollectie luisterboeken op cd-rom: daisy-roms. De bibliotheek kan als je dat wenst, ook nog andere luisterboeken op cd-rom én brailleboeken aanvragen bij de Luisterpuntbibliotheek. De Luisterpuntbibliotheek is er voor blinden, slechtziende bejaarden, bedlegerige personen, mensen met spierziekten, dyslectische kinderen en alle andere mensen die niet meer geholpen kunnen worden met een traditioneel boek.

Info:
Bibliotheek Wetteren

> naar boven