school en bib

KLASSIKAAL LENEN

De leerlingen van de meeste Wetterse basisscholen komen regelmatig (elke veertien dagen, om de drie weken of maandelijks) naar de bibliotheek om in klasverband te lenen. We noteren de klassikale uitleningen op een klaspas, die in de bibliotheek blijft. In de bibliotheek van Massemen en Overbeke lenen de leerlingen vanaf het 1ste (Massemen) of 2de leerjaar (Overbeke) met hun eigen lenerspasje.

De bibliotheek spreekt in het begin van het schooljaar met de scholen af wanneer de klassen naar de bibliotheek zullen komen.

Maak je als leerkracht nog geen gebruik van het klassikaal lenen en heb je er wel zin in, contacteer ons dan telefonisch of via mail.


> naar boven


KENNISMAKEN MET DE BIB

We moedigen de leerkrachten aan met de klas naar de bibliotheek te komen, niet alleen om boeken te lenen, maar ook om meer te leren over de werking van de bibliotheek. Zo een bezoek kan beperkt zijn tot een eenvoudige rondleiding. Meestal gaan we dieper in op een deelaspect, bijvoorbeeld de catalogus leren gebruiken of surfen op internet. Het geleide bezoek kan afgesloten worden met een reeks oefeningen.

Leerlingen komen ook naar de bibliotheek in klasverband om voor een bepaald vak opzoekingen te doen.


> naar boven


BOEKENPAKKETTEN

Voor de klassen die wegens de te grote afstand moeilijk elke veertien dagen naar de bibliotheek kunnen komen, maken we boekenpakketten klaar. De leerkrachten zorgen zelf voor de verdeling van de boeken onder de leerlingen. Elke trimester zorgen we voor een nieuw pakket.


> naar boven


VOORLEZEN IN DE BIB

Ook peuters en kleuters komen naar de bibliotheek. We verwennen hen en lezen een verhaal voor. We maken met hen een wandeling door heel de bibliotheek en laten hen kijken en zoeken in de kleuter- en prentenboeken.


> naar boven


THUIS IN BOEKJES

De bibliotheek wil verhalen en boeken thuis brengen bij kinderen met taalachterstand. Vrijwilligers lezen zo’n 5 tot 10 keer een half uurtje voor aan een kind uit de 3de kleuterklas, telkens in hetzelfde gezin. We nodigen de klas waarin de kleuters zitten en hun ouders ook uit om naar een voorleesactiviteit in de bibliotheek te komen. Thuis in boekjes loopt momenteel in drie scholen.


> naar boven


LEERKRACHTENPASJE

Leerkrachten kunnen een leerkrachtenpasje krijgen voor hun klas. Zij kunnen dan zelf materialen uitzoeken - niet alleen boeken, maar ook cd's, video's en cd-rom's - om in de klas te gebruiken. Met zo'n pasje kunnen ze meer materialen uitlenen en ze bovendien langer houden. Ook studenten lerarenopleiding kunnen van deze service gebruik maken.


> naar boven


LEESLIJSTEN

We stellen voor de leerkrachten ook graag leeslijsten samen, zodat de leerlingen de recentste boeken voor hun leeftijd kunnen lezen.


> naar boven


AUTEURS IN DE KLAS

Voor de klassen van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs nodigen we jeugdauteurs uit naar de school. De kosten delen we: het Fonds voor de Letteren subsidieert, de school betaalt de reisvergoeding, de bibliotheek het honorarium. We kunnen zorgen voor een boekenpakket van de auteur die op bezoek komt.


> naar boven


KRANTENBANK GOPRESS

De bibliotheek wil haar abonnement op de krantendatabank GoPress graag delen met de Wetterse basisscholen en scholen voor secundair onderwijs. Alle leerlingen en leerkrachten krijgen op die manier binnen het netwerk van de school, zonder een paswoord te moeten gebruiken, gratis toegang tot alle artikels van de persdatabank, met uitzondering voor de krantenartikels van de laatste twee dagen en voor de tijdschriftartikels van de laatste twee weken.

Leerlingen en leerkrachten die lid zijn van de bibliotheek – lid worden is gratis – kunnen de persdatabank ook van thuis uit raadplegen. Zij dienen alleen een account aan te maken op Mijn Bibliotheek. In de bibliotheek kunnen ze de kranten van de dag zelf wel raadplegen op de computers van de bibliotheek én op de eigen laptop, tablet of smartphone.

Download formulier krantenbank GoPress

> naar boven


BIBLIOTHEEKZOEKMODULE

Elke school kan op haar elektronische leeromgeving een bibliotheekzoekmodule (laten) plaatsen. Via deze module krijgen de leerlingen en leerkrachten toegang tot de catalogus, de digitale collecties en diensten van de bibliotheek. De bibliotheekzoekmodule bestaat uit een zoekveld met bijhorende zoekknop én het biblogo. Nadat een zoekterm is ingegeven, opent de catalogus van de bibliotheek in een nieuw scherm met daarin de zoekresultaten.

Download formulier bibliotheekzoekmodule

> naar boven


JEUGDBOEKENWEEK

De jeugdboekenweek, het grootste kinderboekenfeest van Vlaanderen, heeft elk jaar een ander thema. De jeugdboekenweek heeft een eigen website. De volgende jeugdboekenweek loopt van 5 tot 20 maart 2016 en vaart onder de vlag ‘Weg van de stad’. De bibliotheek gaat elk jaar met een programma voor de jeugdboekenweek naar de scholen.


> naar boven